Linköpings Logistikcenter

Citylogistik

Linköpings Logistikcenter har under många år arbetat med bygglogistiklager. Vi hjälper Er med att få en effektivare och ett mer lönsamt logistikflöde från början till slut.

Vi har under många år samarbetat med flera företag i byggbranschen och alla har konstaterat att med hjälp av vårt samarbete har skador på material minskat och det har även blivit färre förseningar i byggprojekten.

Det är oftast väldigt trångt på en byggarbetsplats med både byggarbetare och maskiner i rörelse. Det blir inte mindre trångt om man använder byggarbetsplatsen som lager.

Varför ska man använda Tredjepartslager?

I de flesta fall så kan det bli mycket billigare att köpa in större partier med tex köksskåp, garderober eller fönster från leverantören.

Varför gör man inte det?

Jo den största anledningen är för att det sällan varken finns plats eller möjlighet till att förvara materialet på byggarbetsplatsen.

Vad får ni hjälp med hos Linköpings Logistikcenter?

Ni får hjälp med godsmottagning, plock, pack, avsändning och returhantering. Med andra ord ett komplett åtagande av godshantering. Vid önskemål från kund så lägenhetsförpackar vi material och märker upp det med lägenhetsnummer och trapphus för att det ska bli så enkelt som möjligt vid leverans till byggarbetsplatsen.

Kontakta oss  eller få en Vägbeskrivning