Tredjepartslogistik

Linköpings Logistikcenter AB är ett tredjeparts logistiklager, 3PL, som arbetar aktivt för att förbättra logistikflödet åt våra kunder.

Tredjeparts logistiklager 3PLTillsammans med kund planerar vi gemensamt alla leveranser till exakt rätt dag och tid.

Minskar antalet leveranser så blir logistikflödet också effektivare och man ökar samtidigt lönsamheten.

Tredjeparts logistiklager 3PLAntalet leveranser minskar för kunden och då får du som kund ett effektivare logistikflöde och samtidigt göra ni en insats för miljön där byggtransporter idag står för upp till 50% av godstransporterna i större städer och som skapar stora störningar i stadsmiljön.

Flera av kommunerna i Sverige har använt sig av lösningar så som tredjeparts logistiklager för att minska miljöpåverkan och också få en bättre lönsamhet från start. Gemensamma logistiklösningar ger stora potentialer till effektivisering, men också möjligheter att snabba på omställningen mot fossilfrihet.

Tredjeparts logistiklager 3PL

Det ger Er som kund en bättre planering och ökad samordning i hela försörjningskedjan. Den här utvecklingen handlar inte bara om att man minska antalet transporter utan också om ett bättre resursutnyttjande generellt.

Vi har lång erfarenhet av godshantering och erbjuder Er som kund en komplett lösning av hela er lagerhantering, från godsmottagning, plock, pack, avsändning samt returhantering. 

Läs mer om samordnad varudistribution på: Logistikkluster Östergötland

Kontakta oss

Hitta till vårat lager