Linköpings Logistikcenter

Tredjepartslogistik

Linköpings Logistikcenter är ett tredjepartslager som arbetar aktivt för att förbättra logistikflödet åt våra kunder. Tillsammans med kund planerar vi gemensamt alla leveranser till exakt rätt dag och tid. Minskar antalet leveranser så blir logistikflödet också effektivare och man ökar samtidigt lönsamheten.

Antalet leveranser minskar för kunden och då får du som kund ett effektivare logistikflöde och samtidigt göra ni en insats för miljön där byggtransporter idag står för upp till 50% av godstransporterna i större städer och som skapar stora störningar i stadsmiljön.

Flera av kommunerna i Sverige har använt sig av lösningar så som tredjepartslager för att minska miljöpåverkan och också få en bättre lönsamhet från start. Gemensamma logistiklösningar ger stora potentialer till effektivisering, men också möjligheter att snabba på omställningen mot fossilfrihet.

Det ger kunden en bättre planering och ökad samordning i hela försörjningskedjan. Den här utvecklingen handlar inte bara om att man minska antalet transporter utan också om ett bättre resursutnyttjande generellt.

Vi har lång erfarenhet av godshantering och erbjuder Er som kund en komplett lösning av hela er lagerhantering, från godsmottagning, plock, pack, avsändning samt returhantering.